RU Home Site map E-mail
Avaleht Kes ma olen Minu Meetod Imago Arte Psühhoteraapia Keskus Publikatsioonid Galerii Kontakt
 
 

Minu nimi on Aleksander Rjumin.

  Olen praktiseeriv psühhiaater-psühhoterapeut, Eesti Psühhiaatrite Seltsi liige. Elan ja töötan Tallinnas.
 

Huvi inimese vastu on alati innustanud mind teel tema Universumi saladuste mõistmiseni. Professionaalne tähelepanu minu kabinetti astuva patsiendi vastu muutub peagi innustuseks kasutada psühhoteraapiat kui üht kaasaelamise ja patsiendi uue olemuse koosloomise võimalust.

Inimest tajun ma eelkõige emotsionaalselt. Seepärast on mulle väga tähtis, et inimene  oleks minuga avameelne, avaks mulle oma tunded ja kujutelmad. Siis tekib minu ja patsiendi vahele eriline ruum, milles ühinevad tema sisemaailma sündmused ja minu kaasaelamine, ning inimene ei ole enam oma probleemi lahendamisel üksi. Selline emotsionaalne ja tundeline kontakt on aluseks vastastikusele usaldusele.

Ma võtan inimest sellisena, nagu ta on - siis ma mõistan teda paremini. Mina jätan endale samuti õiguse jääda iseendaks, püüdes olla siiras, heatahtlik ja avatud.

Arstiks saada otsustasin ma juba 14-15 aastasena. Lõpetanud kooli kuldmedaliga, astusin meditsiiniinstituuti. Neljandal kursusel hakkasin tundma suurt huvi psühhiaatria vastu ning tegin teaduslikus üliõpilasseltsis esimese teadusliku uurimistöö kliinilise psühhiaatria ja eksperimentaalpsühholoogia alal.

Pärast instituudi lõpetamist 1978. aastal töötasin psühhiaatrina Tambovi ja Kaluuga haiglates. Arstipraktika algusaastatel omandasin kogemusi “suures” psühhiaatrias, ravides ägedate psühhoosidega haigeid. Edaspidi oma arstipraktikas tegelen rohkem neurootiliste häiretega ja meeleoluhäiretega haigete ravimisega. Nende haiguste ravimisel püüan ma alati uurida põhjuseid, et ravi oleks edukas. Kogemused aitavad mind psühholoogiliste probleemidega inimeste abistamisel.

Läbinud spetsialiseerumise psühhiaatrias ja psühhoteraapias Moskvas ja Leningradis, alustasin 1985. aastal tööd psühhiaater-psühhoterapeudina. Hiljem olen korduvalt  osalenud psühhiaatriaalastel täienduskoolitustel Tartu Ülikoolis.

1986.aastal asusin juhtima üht esimestest polikliinikus avatud psühhoteraapia kabinettidest Tallinnas. Polikliiniku arstid suunasid tihti minu juurde somatoformsete häiretega haigeid. Neid ravides hakkasin üha rohkem mõistma keha ja psüühika omavahelisi  keerulisi suhteid, püüdsin teraapias kasutada somatopsüühilisi seoseid. Siis hakkas minu arstipraktikas haiguste diagnostikas ja ravis valdavaks kujunema psühhosomaatiline lähenemine.

Psühhosomaatiliste haiguste lai levik, kaasaegse diagnostika ja ravi keerukus nõudis uute efektiivsete psühhoteraapiameetodite väljatöötamist.

Somatoformsete haigete integratiivse psühhoteraapiaga tegelesin ma Sankt-Peterburgis  V. Behterevi-nimelise Psühhoneuroloogia Instituudi aspirantuuris, mille lõpetasin 1994.aastal, kaitstes väitekirja psühhoteraapia ja psühhosomaatika alal. Minu enda väljatöötatud imagotransformatsiooni metoodikat kasutan edukalt oma praktikas.

Olen esinenud rahvusvahelistel psühhiaatria- ja psühhoteraapiakonverentsidel Sankt-Peterburgis (1999, 2000, 2001, 2003) ja Moskvas (2001, 2002) ettekannetega imagotransformatsiooni metoodika kasutamisest psühhosomaatiliste haiguste ravis ning korraldanud samas praktilisi seminare.

Praegu töötan Tallinna psühhoteraapia keskuses Imago Arte.

 

 
 
   
  Konfidentsiaalsuse garantii   Tegevusluba   Sisukaart  
Copyright © 2007– Aleksander Rjumin. All rights reserved. Created by Styf