RU Home Site map E-mail
01 02 03 04 05 06 07
 
 

Konfidentsiaalsuse garantii

   
 

Töö patsientidega on rangelt konfidentsiaalne. Patsiendil on õigus psühhoteraapias osaleda mis tahes nime  all isikut tõendavat dokumenti esitamata. Meditsiiniline kaart on dokument, millele kolmandatel isikutel juurdepääsu ei ole.

Patsiendi soovil võib vastuvõttu korraldada nii, et oleks välistatud tema kohtumine teiste külastajate ja patsientidega psühhoteraapia keskuses.

Kõik andmed psüühiliste häirete kohta, patsiendi isiksuse eripära, psühholoogilise uuringu tulemused, psühhoterapeutilise abi ja ravi saamine psühhoteraapia keskuses, samuti muud isiklikud andmed, mis saavad mulle teatavaks psühhoteraapia jooksul, on professionaalne saladus, mille hoidmise kolmandate isikute eest garanteerin ka pärast psühhoteraapia lõppemist.

Patsiendi isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud Eestis kehtivate seadustega:
Avaliku teabe seadus (RT I  2000, 92, 597)
Isikuandmete kaitse seadus ( RT I  2003, 26, 158)

 

 

 
 
   
  Konfidentsiaalsuse garantii   Tegevusluba   Sisukaart  
Copyright © 2007– Aleksander Rjumin. All rights reserved. Created by Styf