RU Home Site map E-mail
01 02 03 04 05 06 07
 
 

Psühhoteraapia keskus

   
 

Tallinna psühhoteraapia keskus Imago Arte on meditsiiniline eraasutus, mis pakub psühhiaatrilisi ja psühhoteraapilisi teenuseid. Keskus annab professionaalset meditsiinilist ja psühholoogilist abi erinevate psüühikahäirete  ja psühholoogiliste probleemidega inimestele. 
Ambulatoorseid psühhiaatriateenuseid osutatakse tegevusloa alusel.

Psühhoteraapia keskuse patsientide diagnostikas ja ravis on pearõhk psühhosomaatilisel lähenemisel.  Psüühilise haiguse kliiniline diagnoos tehakse vastavalt üldtuntud rahvusvahelistele standarditele (RHK-10 V ptk).

Enne psühhoteraapia algust tehakse kompleksne psühhodiagnostiline uuring,  mille eesmärgiks on psühhoteraapia kliiniliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete näidustuste määramine.
Viiakse läbi individuaalset, grupilist ja pere psühhoteraapiat, mille aluseks on integratiivne lähenemine.

Patsiendi soov muuta oma seisundit ja psühhiaatri valmidus patsienti aidata on koostöösuhete tekkimise aluseks. Psühhoteraapiline leping vormistatakse vastastikuse mõistmise parandamiseks ravi jooksul ja kinnitamaks, et patsient on raviga  nõus. Lepingu sõlmimisel määratakse ravi eesmärgid ja ülesanded, kasutatavad ravimeetodid ja ravi kestus, patsiendi ning psühhiaatri kohustused ja õigused, määratakse  ka konfidentsiaalsuse piirid. Laste eest, kes on nooremad kui 16 aastat, annavad oma nõusoleku nende vanemad.

Minu koostöö perearstide ja eriarstidega on näidanud, et psühhoteraapia aitab psühhosomaatiliste haiguste ning depressiooni  ja ärevushäirete ravimisel ja aitab kaasa patsientide kiiremale paranemisele.

Psühhoteraapia keskusse võib pöörduda järgmistel põhjustel:

 1. Psühhosomaatilised haigused, neurootiliste ja somatoformsete häiretega patsiendid, sealhulgas need, kes käisid perearsti ja eriarsti vastuvõtul somaatiliste kaebustega, mis ei olnud põhjendatud orgaanilise patoloogiaga. Sel juhul ei tulene kaebused kehalisest põhjusest, vaid peegeldavad kalduvust kehakaudsele reageerimisele emotsionaalsest stressist  tingituna.
 2. Depressiooni ja ärevushäiretega patsiendid, kes vajavad farmakoteraapiat, arvestades patsiendi isiksuse eripära, tema haiguse kliinilist pilti ja etiopatogeneesi või sellisel puhul, kui ordineeritud traditsiooniline psühhofarmakoteraapia ei ole piisavalt efektiivne ning mõistlik oleks ravi täiendamine psühhoteraapiaga.
 3. Psüühilised häired eakatel inimestel (dementsus, orgaaniline amnestiline sündroom ja ajukahjustusest, -düsfunktsioonist või somaatilisest haigusest tingitud psüühikahäired).
 4. Lapse ja nooruki käitumis- ja tundeeluhäired.
 5. Perekonnaprobleemidega patsiendid.
 6. Tervisetõendite taotlemiseks:
  • psühhiaatritõendi väljastamine relvaloa taotlemiseks;
  • psühhiaatritõendi  väljastamine kooliõpilasele koduõppe taotlemiseks;
  • psühhiaatritõendi väljastamine  üliõpilasele akadeemilise puhkuse taotlemiseks.

Psühhoteraapiakeskuses on loodud ravitingimused, mis kõige paremini tagavad patsiendi turvalisuse ja ravi konfidentsiaalsuse ning soodustavad paranemist.

 

 
 
Psühhoteraapia keskus
Psühhoteraapia leping
Hinnakiri

 

 
   

 

 
 
   
  Konfidentsiaalsuse garantii   Tegevusluba   Sisukaart  
Copyright © 2007- Aleksander Rjumin. All rights reserved. Created by Styf