RU Home Site map E-mail
01 02 03 04 05 06 07
 
 

Psühhoteraapia leping

   
 

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. Imago Arte keskus (esindaja Aleksander Rjumin, edaspidi psühhoterapeut) pakub allpool nimetatud teenuseid füüsilisele isikule (edaspidi patsient). Teenuste loetelu ja hinnad on koduleheküljel www.rjumin.ee (edaspidi psühhoterapeudi kodulehekülg).

1.2.Teenuste all mõeldakse patsiendi täielikku psühhodiagnostilist uuringut, konsultatsioone, psühhoteraapia seansse ja teisi psühhoteraapilisi teenuseid, mida pakub Imago Arte keskus hinnakirja järgi.

1.3. Patsient on lepingu tingimustega nõus.

 
 
Psühhoteraapia keskus
Psühhoteraapia leping
Hinnakiri

 

 

 
   

 

 

     
 

2. LEPINGU SUBJEKTIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Psühhoterapeut kohustub:

2.1.1 osutama teenuseid käesoleva lepingu kohaselt;
2.1.2 hoidma patsiendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsust;

2.1.3 teavitama patsienti läbiviidud psühholoogiliste uuringute tulemusest;
2.1.4 teavitama patsienti temale vastuvõetavas vormis ja tema psüühilist seisundit ning isiksuse omapära arvestades:

a) psüühikahäirest või teistest haigustest, mida kavatseb ravida;
b) teraapia eesmärkidest ja ülesannetest, meetodite teaduslikkusest;
c) ravi kestusest (tavaliselt 15-20 ravikorda), võimalikust riskist, kõrvaltoimetest ja eeldatavatest tulemustest.

2.2. Psühhoterapeudil on õigus:

2.2.1 pakkuda patsiendile teist aega, kui arstil ei ole võimalik osutada juba tasutud teenust kokkulepitud ajal, kuid mitte rohkem kui üks kord.

2.3. Patsient kohustub:

2.3.1 tegema psühhoterapeudiga koostööd, järgima soovitusi ja reegleid ning olema terve eluviisiga;
2.3.2 käima ravil regulaarselt, tegema endale päeviku, milles kirjeldab oma enesetunnet ja sellega seotud muutusi;
2.3.3 valmistama koduülesandeid vastavalt programmile;
2.3.4 teavitama psühhoterapeuti hiljemalt 24 tundi enne visiiti, kui ta ei saa ravile tulla.

2.3.5 patsient on nõus osalema psühholoogilistes uuringutes ravikuuri alguses ja lõpus. Patsient on nõus sellega, et psühholoogiliste uuringute andmeid kasutatakse keskuse teaduslikus töös.

2.4. Patsiendil on õigus:

2.4.1 valida teine aeg, kui ta ei saa ravile tulla, kuid mitte rohkem kui üks kord. Patsiendil on selline õigus ainult siis, kui on täidetud punkt 2.3.4;
2.4.2 sõlmida ajutine leping 3-5 ravikorraks ja seda hiljem mõlema poole soovil pikendada;
2.4.3 katkestada ravikuur ja valida endale teine arst, teavitades sellest enne psühhoterapeuti.

3. TASUMISE KORD

3.1. Teenust osutatakse pärast seda, kui patsient on selle eest tasunud.

3.2. Teenuste hinnad määratakse hinnakirja järgi, mille on kinnitanud psühhoterapeut ja mis on tema koduleheküljel.

3.3. Kui psühhoterapeut muudab hinnakirja, teavitab ta sellest oma koduleheküljel. Sel juhul: a) teenuseid, mille eest patsient on tasunud enne hinnakirja muutmist, osutatakse vana hinnakirja järgi; b) teenuseid, mille eest patsient on enne hindade muutmist tasunud osaliselt, osutatakse pärast juurde maksmist.

3.4. Teenuste eest saab maksta sularahas või ülekandega.

3.5. Patsient vastutab täielikult selle eest, et maksed oleks õigesti teostatud.

4. ERITINGIMUSED JA POOLTE VASTUTUS

4.1. Kui patsient jääb kokkulepitud ajal ravile tulemata (erandiks on punkt 2.3.4), lõpetatakse leping punktis 5.3 loetletud tagajärgedega.

4.2. Kui kokkulepitud ajal ei ole võimalik eelnevalt tasutud teenust osutada rohkem kui üks kord, on patsiendil õigus nõuda kogu raha tagasi.

4.3. Teist põhjust raha tagasi nõuda patsiendil ei ole (selleks on ainult punktis 4.2 nimetatud põhjus).

5. KOKKUVÕTE JA LEPINGU LÕPPEMINE

5.1. Teenuste eest tasumine on võrdne lepingu tingimustega nõustumisega ja lepingu allakirjutamisega.

5.2. Patsiendil on õigus igal ajal leping lõpetada.

5.3. Punktis 5.2 nimetatud juhul raha ei tagastata.

5.4. Kõik käesolevas lepingus reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

6. AADRESS JA PANGA REKVISIIDID

Psühhoteraapiakeskus Imago Arte
Aadress: 13619, Tallinn, Suur-Paala 2
Registreerimisnumber: 10496157
Pangaarve: Hansapank 221011319323

 

 
 
 
   
  Konfidentsiaalsuse garantii   Tegevusluba   Sisukaart  
Copyright © 2007- Aleksander Rjumin. All rights reserved. Created by Styf