RU Home Site map E-mail
Avaleht Kes ma olen Minu Meetod Imago Arte Psühhoteraapia Keskus Publikatsioonid Galerii Kontakt
 
 

Minu meetod

   
  Imagoteraapilise transformatsiooni metoodika töötasin ma välja 1991. aastal, kui ravisin somatoformsete häiretega haigeid. Uurisin haigete kliinilis-psühholoogilisi eripärasusi, millest sõltub nende psüühiliste somaatiliste häirete dünaamika. Nende seaduspärasuste väljaselgitamine võimaldab muuta efektiivsemaks neurooside ja psühhosomaatiliste haigustega patsientide ravi, mis põhineb terviklikul lähenemisel inimesele.
 
 
Psühhosomaatiline lähenemine

 

 
   
     
  Imagotransformatsiooni ühikuks on kujund. Minu meetod põhineb imagoteraapia teoreetilistel väidetel isiksuse ja kujundi seotuse kohta, millest järeldub, et kujundi muutus (tema vabastamine, kuju loomulikkuse ja tõepärasuse saavutamine) muudab inimese isiksust. Imagotransformatsioon on patsiendi aktuaalse dünaamilise kujundi muutmine mitmete ravikujundite järjekindla kujundamise teel. Subjekti omaintegratsiooni tase kujundis kasvab järk-järgult, soodustades sisemise kriisi ületamist ja isiksuse harmoonilist arengut.

Uus ravikujund luuakse aktuaalse dünaamilise kujundi kahekordistamise teel esmalt patsiendi teadvuses ja seejärel ka kehas. Selleks kasutatakse plastikat staatilises (kuju) ja dünaamilises (tants) variandis. Kaksikkujund on joonte ühend, mis võimaldab näha nende püsivat alust. See omakorda loob laialdased võimalused imagoteraapiliseks modelleerimiseks.

Imagoteraapia üks efektiivseim metoodika on imagograafia. See on patsiendi isiksuse ja/või tema elu põhiliste perioodide kirjeldamine järjepidevalt erinevates semiootilistes süsteemides kujundite loomise teel. Patsient väljendub vabalt ja spontaanselt teemal, luues kordamööda plastilisi, graafilisi, muusikalisi ja sõnalisi kujundeid. Ühest süsteemist teise üleminekul tekivad uued tähendused. Tekib patsiendi individuaalse kogemuse tunnetamise uus kvaliteet.

Kujundite loomingulise mängu protsessis hakkab selginema patsiendi isiksuse juhtmüüt. See saab reaalse kuju metafoori, joonistuse, keha plastikana ning aitab mõista patsiendi elustrateegia iseärasusi, selle adaptiivseid ja mitteadaptiivseid pooli. Kujundite transformatsiooni metoodika võimaldab muuta patsiendi eluloo tajumise rakurssi ja määrata selle arengu universaalsed seaduspärasused. Müüt kehastub imagos ja näitab konkreetseid võimalusi patsiendi ideaali realiseerimiseks.

Imagoteraapilise transformatsiooni põhitulemuseks on patsiendi ravikujundil põhinev somatopsüühiline terviklus. Patsiendi teadvuses lahenevad konfliktsed vastuolud, ületatakse sisemine kriis ja saavutatakse tasakaal. Koos sellega kaovad ka somaatilises sfääris siseelundite funktsionaalsed häired.

Seega on imagoteraapilise transformatsiooni põhieesmärgiks patsiendi emotsioonide, mõtete, aga ka kehaliste kujundite mõtestamine ja töötlemine, mis loob tema tervikliku somatopsüühilise reaalsuse.

 

 
 
 
   
  Konfidentsiaalsuse garantii   Tegevusluba   Sisukaart  
Copyright © 2007– Aleksander Rjumin. All rights reserved. Created by Styf